Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

Aktualności

Niedziela 31.05.2020

DZIEŃ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Zielone Świątki, to święto które przypada w dzień Pięćdziesiątnicy - upamiętnia wydarzenie z Dziejów Apostolskich, gdzie Duch Święty zstąpił na zebranych w wieczerniku apostołów. Apotstołowie otrzymali dary Ducha Świętego - charyzmaty i zaczęli mówić obcymi językami. Symbolicznie dzień ten uważa się za początek Kościoła.