Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

Aktualności

Piątek 26.06.2020

PODZIĘKOWANIA

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie,
oraz Dobroczyńcy i Sympatycy,


na zakończenie tego bardzo wyjątkowego roku szkolnego, który dla nas wszystkich był ogromnym wyzwaniem, chcemy bardzo podziękować za współpracę, za wspieranie naszych działań,  za zaangażowanie w pokonywaniu trudności  i dzielenie z nami radości z sukcesów.

Życzymy zdrowia, spokoju i bezpiecznego wypoczynku.

Oczekując na spotkanie -

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy SOW