Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

Dla dzieci

Wychowankowie Ośrodka to dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, często z dodatkowymi sprzężeniami w postaci niedosłuchu, niedowidzenia, mózgowego porażenia dziecięcego i innych. Wszyscy uczęszczają do pobliskiego Zespołu Szkół Specjalnych, gdzie realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.

W naszym Ośrodku wychowankowie funkcjonują w pięciu grupach wychowawczych; w dwóch grupach dziewczęta: "Akwarelki" i "Siódemka" oraz w trzech grupach chłopcy: "Marynarze", "Kolarze" i "Rycerze".

Ośrodek pełni funkcję internatu zapewniając swoim wychowankom nie tylko całodobową opiekę przez siedem dni w tygodniu, ale nade wszystko oferuje całą gamę różnorodnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanka.

 

Oferta

 

Głównym celem, a jednocześnie zadaniem Ośrodka " zgodnie z jego Statutem - jest usprawnianie i przygotowywanie wychowanków do samodzielnego i niezależnego " na miarę ich możliwości " funkcjonowania społecznego. Realizacja powyższego celu dokonuje się poprzez codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe, plastyczno-techniczne, kulinarne, teatralne, gospodarczo-porządkowe, religijno-formacyjne.

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynności związane z wdrożeniem wychowanka i wypracowaniem nawyku dbania o higienę osobistą, samodzielności w samoobsłudze (ubieranie, rozbieranie, spożywanie posiłków przygotowywanie prostych dań itp.), niezależnego funkcjonowania w środowisku (korzystanie z publicznych środków lokomocji, z różnych punktów usługowych, zakupy itp.).

 

Celem zajęć rekreacyjno-sportowych jest dbanie o harmonijny rozwój psychofizyczny wychowanków. A ponieważ ta troska jest mocno zakorzeniona w świadomości wychowawców, dlatego ten rodzaj zajęć stanowi stały codzienny punkt programu każdej grupy wychowawczej. W zależności od warunków pogodowych wychowankowie, pod okiem i kierunkiem wychowawców, korzystają z placu zabaw i umieszczonego tam sprzętu rekreacyjnego, ze spaceru w parku i lesie, przejażdżek rowerowych, zabaw i gier z piłką (piłka nożna, siatkowa), zabaw na śniegu i innych przyjemności, których można doświadczyć na świeżym powietrzu. Okazjonalnie zajęcia rekreacyjno-sportowe przybierają postać imprez ogólno ośrodkowych takich, jak ognisko z pieczeniem kiełbasek, spartakiady i festyny.

W czas niepogody i nie tylko wychowankowie mają do dyspozycji salę rehabilitacyjną wyposażoną w atlas jednostanowiskowy, rowery rehabilitacyjne, stepery, bieżnię, wioślarza i inny sprzęt, z którego korzystają pod okiem doświadczonych wychowawców.

 

 

Zajęcia plastyczno-techniczne organizowane w świetlicy bądź w pracowni technicznej stanowią ważny element procesu edukacyjnego. Uczestnicy nie tylko rozwijają tu swoją sprawność manualną, ale także poznają swoje talenty, rozwijają własną kreatywność, mają okazję doświadczyć własnej wartości i poczuć smak sukcesu. Wykonane prace są wystawiane w galeriach grupowych, w miejscach ogólnodostępnych w Ośrodku, a także na wystawach poza Ośrodkiem.

 

Swoją rangę mają też zajęcia teatralne. Ich największą zaletą jest to, że każdy wychowanek " dziecko czy dorosły " może w nich wziąć udział, może stać się prawdziwym aktorem na prawdziwej scenie z najprawdziwszą kurtyną. W ramach tych zajęć przygotowywane są uroczystości, akademie, przedstawienia na różne okazje w roku, do których obejrzenia zapraszani są nie tylko koledzy i koleżanki z Ośrodka, ale także rodzice, rodzeństwo, nauczyciele ze szkoły, sąsiedzi, uczniowie pobliskich szkół, zaprzyjaźnione instytucje itp. Udział w zajęciach pozwala ich uczestnikom zaspokoić potrzebę bycia zauważonym, dowartościowanym, ale również uczy współdziałania, wyrażania emocji, rozwija koncentrację uwagi, umiejętności komunikacyjne, pamięć. Jest zatem ogromnie ważnym elementem terapeutycznym.

 

Dużym zainteresowaniem " i to nie tylko wśród dziewcząt " cieszą się zajęcia kulinarne. Prowadzone są w dobrze wyposażonej i przystosowanej do tego celu sali, zwanej potocznie "kuchenką". Przyjemne, kuszące zapachy są zwiastunem dobrych efektów pracy. Dzięki tym zajęciom nasza młodzież zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym czy też przestrzegania elementarnych zasad higieny pracy w kuchni.

 

Zajęcia gospodarczo-porządkowe również stanowią ważny element życia codziennego. Czystość, ład i prządek w najbliższym otoczeniu: w pomieszczeniach grupy i w miejscach ogólnodostępnych są w jakimś stopniu odzwierciedleniem wnętrza ich użytkowników. Stąd staramy się wdrażać wychowanków do przestrzegania pewnych zasad, które ułatwią życie im samym i innym z nimi. Ten rodzaj zajęć sprzyja poznawaniu zasad bezpiecznego korzystania z podstawowego sprzętu AGD i środków czystości, zaś dbanie o tereny zielone i rabaty kwiatowe są okazją do nauki używania narzędzi ogrodniczych.

 

Każdy nasz dzień w całej swej różnorodności spraw, zajęć i prac spięty jest niejako klamrą ducha religijnego. Nasz dom jest placówką katolicką, ale otwartą dla wszystkich. Panujące w nim zasady i wpajane wartości pochodzą z chrześcijańskiego systemu wartości. Duchowe centrum domu stanowi kaplica pod wezwaniem Matki Bożej od Cudownego Medalika, gdzie w każdą niedzielę i święta, gromadzimy się na wspólną Eucharystię. Tutaj też w miesiącu październiku modlimy się na różańcu, w maju litanią do Matki Bożej, a w czerwcu litanią do Serca Pana Jezusa. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu dzieci i młodzież przeżywają tu swoje rekolekcje. Każdy dzień rozpoczynamy i kończymy modlitwą, dziękując za dokonujące się dobro, prosząc w różnych intencjach osobistych i powierzanych nam przez innych.

 

Nasi wychowankowie mają także zapewnioną stałą opiekę medyczną. Każdego dnia do ich dyspozycji pozostaje siostra pielęgniarka, która służy fachową pomocą w różnych sprawach dotyczących zdrowia. Raz w tygodniu odwiedza nas doświadczona i sympatyczna Pani doktor. Ponadto bliskość takiej aglomeracji, jaką jest Warszawa, ułatwia nam dostęp do różnych specjalistów, z których porad korzystamy adekwatnie do potrzeb.

 

Nasza troska i starania nie ograniczają się tylko do samego wychowanka. Mamy świadomość, że przybył on do nas z konkretnej rodziny i dlatego bardzo liczymy na współpracę z Rodzicami, na rozwijanie i pogłębianie więzi rodzinnych. Każdy zespół wychowawczy grupy we własnym zakresie planuje i rozwija kontakty z Rodzicami w formie spotkań integracyjnych, informacyjnych czy indywidualnych. Ale istnieją też okazje do spotkań Rodziców na forum całego Ośrodka, przykładem są przedstawienia Bożonarodzeniowe tzw. Jasełka czy uroczystości związane z dniem Matki. Bardzo cenimy sobie wszelkie formy współpracy inicjowane czy podejmowane przez Rodziców, bo one znacząco wspomagają proces edukacyjny i terapeutyczny dzieci.