Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

Personel

Personel dydaktyczno-wychowawczy:

 

s. Jadwiga Falkowska      - dyrektor

s. Bożena Adamka  - kierownik pedagogiczny

s. Teresa Przychodzeń    - pielęgniarka

 

wychowawcy:

s. Bożena Adamka

s. Elżbieta Maliszewska

s. Barbara Witkowska

s. Gabriela Kwiatek

Magdalena Boniecka-Duchna

Magdalena Rudzka-Gąsior

Anna Gajewska-Rżysko

Mariola Młynarska

 

Anna Klecz

Bożena Matulka

Danuta Kołacińska

Gabriela Ruta

Jolanta Pyl

Justyna Skorupińska

Wioleta Matusik

 

 

Personel administracyjny:

 

s. Zdzisława Dąbrowska

Edyta Zielińska

Dominika Rajzer

Anna Kusyk