Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

SZUKAM POMOCY

WYMAGANE DOKUMENTY

JAK DOJECHAĆ?

CHCĘ POMÓC

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Łbiskach

W Ośrodku przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, w wieku od 6 do 24 lat. Św. Wincenty a Paulo i św.Ludwika de Marillac, nasi Założyciele, czuli się wezwani i przynagleni Miłością Chrystusa do niesienia pomocy potrzebującemu człowiekowi. Również dziś Zgromadzenie kontynuuje tę misję.

Aktualności

Piątek 18.09.2020

DZIEŃ ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

Dzisiaj Święto Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Chociaż żył zaledwie osiemnaście lat, również w naszych czasach budzi zdumienie dojrzałością wiary i konsekwencją w realizacji swojego powołania. Wytrwale poszukiwał swojej drogi do Boga.   Święty Stanisławie wstawiaj się za nami, abyśmy mogli szerzyć w naszej Ojczyźnie Królestwo...

Wybrane zdjęcia

Uwaga !

Jeśli znasz dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebuje odpowiednich warunków, by mogło rozwijać się na miarę swoich możliwości, skontaktuj się z nami. Wykaz potrzebnych dokumentów znajdziesz na stronie głównej.

Przyjmujemy dzieci nie tylko z województwa mazowieckiego. Szczegóły pod numerem telefonu:


22 756 75 92

 

Ciekawe linki:


www.szarytki.waw.pl

http://www.apostolat.pl

www.salezjanieminsk.pl

www.akrobot.pl

Przyjaciele

SZUKAM POMOCY

Jeśli szukasz pomocy zgłoś się do nas.

Przyjmujemy dzieci nie tylko z województwa mazowieckiego. Szczegóły pod numerami telefonów:

22 756 75 92 / 22 757 25 99

 

* Pola wymagane

CHCĘ POMÓC

Jeśli i Ty chcesz pomóc dzieciom niepełnosprawnym, możesz wpłacić na konto Ośrodka:

Bank PEKAO S.A.
Oddział w Piasecznie
44 1240 6351 1111 0000 4820 6798

lub ofiarować swój czas w formie wolontariatu.

 

* Pola wymagane

WYMAGANE DOKUMENTY

Ośrodek jest placówką katolicką, jednak dostępną dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich wyznania.

Wychowankowie są przyjmowani do Ośrodka na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz skierowania z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Dyrektor placówki może odmówić przyjęcia wychowanka z powodu braku miejsc lub gdy uzna, że Ośrodek nie dysponuje warunkami koniecznymi dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka (np. w przypadku głębokiego autyzmu, chorób psychicznych), lub gdy jego zaburzenia, w warunkach placówki, stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia samego dziecka, pozostałych wychowanków lub wychowawców.

Ośrodek podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie i nadzorowi Wydziału Oświaty Powiatu Piaseczyńskiego w Piasecznie.

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do placówki:

Szczegółowych informacji udziela Placówka pod nr. tel. 0-22-756-75-92 lub 0-22-757-25-99

JAK DOJECHAĆ